Kalendarium

Kalendarz imprez

Aktualności

WYSTĄPIENIE ASF W GOSPODARSTWIE ROLNYM

Pełna treść informacji w załączniku.
 
czytaj dalej

77. Rocznica Rzezi Wołyńskiej

11 lipca mija 77 lat od tzw. Krwawej Niedzieli podczas rzezi wołyńskiej. Była to kulminacja masowych zabójstw Polaków dokonywanych przez ukraińskich nacjonalistów. W sumie w latach 1943-45 na Wołyniu i w Galicji Wschodniej zginęło ok. 100 tys. Polaków. Wydarzenia te przeszły do historii jako Zbrodnia Wołyńska.
Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski wraz z Sekretarzem Gminy Janem Makarewiczem, Przewodniczącym Rady Miejskiej Janem Mazurem, przedstawicielami Świebodzińskiego Związku Kresowian – Koło Terenowe Kosieczyn, harcerzami, seniorami z Dziennego Domu „Senior-Wigor”, dziećmi ze Szkoły Podstawowej im. Marcina Rożka w Kosieczynie oraz mieszkańcami Zbąszynka oddał hołd ofiarom, składając kwiaty i zapalając znicze  pod pomnikiem  poświęconym pomordowanym mieszkańcom Kresów, przy Placu Dworcowym w Zbąszynku. Modlitwę za poległych odmówił Ksiądz Proboszcz Jerzy Kordiak.
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

18Galeria zdjęć: 77. Rocznica Rzezi Wołyńskiej

Konkurs na stanowisko Dyrektora w Szkole Podstawowej w Kosieczynie

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego, w dniu 2 lipca 2020 r. wyłoniono kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marcina Rożka w Kosieczynie. Komisja Konkursowa, powołana przez Burmistrza Zbąszynka  Zarządzeniem  Nr 49/2020 z dnia 22 czerwca 2020 r., w celu przeprowadzenia ww. konkursu, w drodze głosowania tajnego, jednogłośnie wskazała Pana Sławomira Matysika. Akceptując wskazanie Komisji, 9 lipca 2020 r. Burmistrz wręczył Panu Sławomirowi Matysikowi zarządzenie, zgodnie z którym z dniem 1 września 2020 r. powierza mu stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marcina Rożka w Kosieczynie.
czytaj dalej

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej

Osoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc w jednym z 1500 punktów w całej Polsce.
 
Kto może otrzymać pomoc?
 • Każda osoba w trudnej sytuacji życiowej w każdej życiowej sprawie, w tym między innymi w sprawach majątkowych, socjalnych, mieszkaniowych, konsumenckich, rodzinnych, czy pracowniczych;
 • Osoby samozatrudnione – osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (niezatrudniające pracowników przez minimum 12 miesięcy) mogą liczyć na pomoc również z wnioskami do ZUS, Urzędu Skarbowego, Urzędu Pracy.
 
Co otrzymasz zgłaszając się do punktu? 
 • Profesjonalną pomoc prawnika, wykwalifikowanego doradcy, mediatora;
 • Informację o twoich prawach i obowiązkach w danej sytuacji;
 • Wskazanie sposobu rozwiązania twojego problemu prawnego;
 • Pomoc w sporządzeniu pism i wniosków.
 
Gdzie szukać pomocy?
 • Przez internet: na stronie www.np.ms.gov.pl;
 • Przez telefon: numer telefonu najbliższego punktu pomocy znajdziesz na stronie internetowej twojej gminy lub starostwa powiatowego.
 
Bezpłatna pomoc jest skierowana do osób, które nie są w stanie ponieść kosztów pomocy odpłatnej.
czytaj dalej

Cyfryzacja szacowania strat "suszowych"

Informujemy, że na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi została udostępniona aplikacja publiczna poprzez którą rolnicy mogą składać wnioski o oszacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych przez suszę. Aplikacja wygeneruje także protokół z oszacowania strat.
 
Więcej informacji pod adresem:
czytaj dalej

Harmonogram wywozu odpadów w miesiącach lipiec - sierpień

Diamentowe Gody w Gminie Zbąszynek

Każdy jubileusz jest okazją do świętowania ale na szczególną uwagę zasługują tak wspaniałe rocznice jak 60 - lecie pożycia małżeńskiego. W tym roku uroczystość Diamentowych Godów obchodzili Państwo Maria i Ireneusz Basińscy, Czesława i Franciszek Bil, Irena i Roman Budnik, Regina i Julian Marciniak, Łucja i Stefan Najda oraz Henryka i Aleksander Stefan.  Jubilatom, którzy z różnych przyczyn nie mogli wziąć udziału w spotkaniu upominki i kwiaty wręczono osobiście w miejscu zamieszkania.
W spotkaniu udział wzięli Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Barbara Niemiec – Kromska oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Mazur. Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski zwracając się do dostojnych gości, serdecznie pogratulował im wspaniałego stażu małżeńskiego oraz wręczył kwiaty i okolicznościowe upominki. Przewodniczący Rady Jan Mazur życzył Jubilatom dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności, życzliwości ludzkiej, przyjaznego otoczenia oraz kolejnych pięknych jubileuszy.
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

13Galeria zdjęć: Diamentowe Gody 2020

Dofinansowanie na budowę Hali Sportowej

Na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zbąszynku powstaje nowoczesna hala sportowa. Hala będzie obiektem, na którym odbywać się będą imprezy o zasięgu regionalnym, w związku z tym Burmistrz Zbąszynka zwrócił się do Marszałka Województwa Lubuskiego z prośbą o dofinansowanie realizacji zadania ze środków samorządu Województwa Lubuskiego w ramach wsparcia jednostek samorządu terytorialnego. 8 czerwca Sejmik Województwa Lubuskiego podjął uchwałę w sprawie udzielenia Gminie Zbąszynek pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 700 tys. zł. Uroczyste podpisanie umowy na dofinansowanie zadania pn. „Budowa hali sportowej w Zbąszynku” miało miejsce w Zbąszynku 24 czerwca br. W wydarzeniu udział wzięli: Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski,  Wicemarszałek Łukasz Porycki, członek zarządu Marcin Jabłoński, poseł na Sejm RP Waldemar Sługocki oraz radni Sejmiku Województwa Lubuskiego Edward Fedko i Zbigniew Kołodziej.
Budowa hali zbliża się do końca, już niedługo będzie można rozgrywać zawody w następujących dyscyplinach: piłka ręczna, piłka nożna, koszykówka, piłka siatkowa, tenis, tenis stołowy, badminton, jazda i taniec na rolkach oraz inne zawody o mniejszym wymiarze powierzchni boiska lub maty. Sala może spełniać również rolę sali widowiskowej. W budynku hali będzie można skorzystać również z siłowni, salki fitness oraz kręgielni.
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

17Galeria zdjęć: Dofinansowanie do budowy Hali Sportowej

Nagroda Burmistrza Zbąszynka

1 czerwca.2020 r. Pan Krzysztof Olejniczak, Prezes Strefy Piłki Siatkowej w Zbąszynku, otrzymał Nagrodę Burmistrza Zbąszynka za zaangażowanie w działalność wychowawczą i opiekuńczą w pracy z dziećmi i młodzieżą, za wspieranie inicjatyw i budowanie pozytywnego wizerunku sportowego Zbąszynka w środowisku lokalnym oraz promocję Gminy Zbąszynek poza jej granicami.
czytaj dalej

IKEA Industry Zbąszynek uruchamia kolejną edycję Programu Społecznego Zaangażowania!

W Programie Społecznego Zaangażowania Ikea Industry Zbąszynek można uzyskać środki (darowizny pieniężne) oraz wsparcie rzeczowe (np. produkty firmy IKEA), w ramach obszarów działania takich jak:
 • KATEGORIA LUDZIE:
Dzieci: np. dzieci z biednych domów, poprawa warunki życia, dbanie o dzieci od najmłodszych lat,
budowa placów zabaw, przyznawanie nagród naukowych oraz stypendiów, organizowanie projektów
charytatywnych oraz zbiórek, budowanie obiektów sportowych dla dzieci itd.
Warunki mieszkalne: np. wspieranie szkół i domów dziecka, przeprowadzanie remontów w schroniskach dla ludzi potrzebujących, itd.
Wspieranie lokalnych organizacji działających na rzecz ludzi niepełnosprawnych:
niepełnosprawni, kobiety potrzebujące, ludzie starsi, ludzie bezdomni.
Nagłego wypadku/katastrofy: np. proaktywne zaangażowanie przy pracach przeciwdziałającym efektom huraganów, powodzi, trzęsień ziemi itd.
Zdrowie i bezpieczeństwo (bez ochrony): np. bezpieczeństwonna ulicznych drogach i zapewnienie
bezpiecznej drogi do pracy, projekty zdrowego odżywania się, bezpieczeństwo w domu/pracy/szkole, itd.
 
 • KATEGORIA PLANETA:
Ochrona źródeł naturalnych związanych z działalnością IKEA Industry:
np. lasy, gospodarka wodna, akcje dotyczące recyklingu odpadów, ochrona zasobów wodnych, a także projekty dotyczące zróżnicowania biologicznego itd.
Zmiany klimatyczne: np. sadzenie drzew, projekty dotyczące bezpieczeństwa energetycznego,
nauczanie z zakresu energii odnawialnej, projekty dotyczące transportu ludzi i towarów itd.
 
 • KATEGORIA LUDZIE I PLANETA
Edukacja i umacnianie świadomości: np. nauczanie w szkołach, organizowanie kampanii poszerzających wiedzę wśród uczniów, dzieci, rodzin współpracowników, lokalnych firm, organizacji i klientów itd.
 
 
Wnioski można składać do 19 czerwca 2020 r. w formie elektronicznej pod adresem: e-mail Wszelkie pytania można kierować pod tym samym adresem bądź pod nr telefonu 68 38 49 140 wew. 36

Załączniki

1 2 3 4 5 6 ... 52 »

Lokalna TV

ZTVi Zbąszynek

Miasta partnerskie

 • Herb miasta partnerskiego - Zbąszyń
 • Herb miasta partnerskiego - Bedum
 • Herb miasta partnerskiego - Peitz

Jednostki organizacyjne

Kontakt

   68 38 49 140
   Urząd Miejski w Zbąszynku ul. Rynek 1 
         66-210 Zbąszynek
 
         Godziny pracy:
         poniedziałek           7.30 - 17.00
         wtorek - czwartek  7.30 - 15.30
         piątek                       7.30 - 14.00
 
 
_______________________________________
 
 


 
Logo: e-line Systemy Internetowe - wykonawca serwisu internetowego