Kalendarium

Kalendarz imprez

Aktualności

BARDZO RADOSNY PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY

W dniu wczorajszym z okazji „Pierwszego Dnia Wiosny” Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zbąszynku wraz z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zbąszynku oraz Radą Seniorów zorganizowali Olimpiadę Międzypokoleniową - „Wiosna Ach To TY”. Około godziny 10:00 na Zbąszyneckiej Hali Sportowej  stawiło się 12 drużyn: 6 drużyn senioralnych z terenu Gminy Zbąszynek tj. KGW Dąbrówka Wlkp., Emeryci kolejowi, ZUTW, Dąbrowszczanka, Senior -Wigor, Kresowiacy oraz  6 drużyn złożonych z przedszkolaków  z Niepublicznego Przedszkola „Pod Muchomorkiem”. Uczestników imprezy serdecznie powitał Burmistrz Zbąszynka - Wiesław Czyczerski życząc wszystkim udanej zabawy. Podczas olimpiady każdy zespół brał udział w 6 konkurencjach:  piłka parzy, kółko krzyżyk, ringo, układanie klocków Jenga, gra w kapsle oraz bitwa na piłki. Spotkanie miało formułę zabawy i nie było punktowane. W przerwach między konkurencjami  zaprezentowały się  zespoły śpiewacze:  Senior -Wigor  oraz Dąbrowszczanka a „Ciocia Milena” porwała seniorów i przedszkolaków do zabaw integracyjnych.  Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze, pełnej radości i uśmiechów. Nad bezpieczeństwem uczestników podczas olimpiady czuwał strażak z OSP w Zbąszynku - Pan Przemysław Lis. Na koniec wydarzenia wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale, zdjęcia i statuetki. Mamy nadzieję, że po takim powitaniu, Wiosna zagości już na dobre!
czytaj dalej

KWARTALNE SPOTKANIE GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO

15 marca 2023 roku odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Zbąszynku, na którym Przewodnicząca GZI – Katarzyna Rucioch przedstawiła sprawozdanie z działalności Zespołu za 2022 rok oraz planowane działania OPS w obszarze przeciwdziałania przemocy w bieżącym roku. Członkowie Zespołu zapoznali się z  informacjami dotyczącymi prowadzonych działań Grup Roboczych w mijającym kwartale. Kolejne spotkanie Zespołu odbędzie się w miesiącu czerwcu br.
czytaj dalej

OPIEKA WYTCHNIENIOWA

Gmina Zbąszynek w bieżącym roku ponownie przystąpiła  do realizacji programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 współfinansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.
Głównym celem programu jest wsparcie członków rodziny lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:.
 1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności
 2. osobami posiadających:
 1. o stopniu znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 573) albo
 2. orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych) – poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.
czytaj dalej

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Gmina Zbąszynek w bieżącym roku ponownie przystąpiła do realizacji programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023 współfinansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.
Program ma na celu zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowania w życiu społecznym osób z niepełnosprawnościami.
Adresatami programu są:
 1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, oraz
 2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności:
 1. o stopniu znacznym lub
 2. o stopniu umiarkowanym lub
 3. traktowane na równi do wyżej wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573).
czytaj dalej

Dodatek gazowy

Facebook

ŚWIATEŁKO POKOJU W OPS

W dniu 21.12.2022r. harcerze ze Związku Drużyn ZHP w Zbąszynku odwiedzili nasz OPS by przekazać Światełko Pokoju. Podczas spotkania zostały złożone życzenia świąteczno – noworoczne. Dziękujemy za pamięć. Czuwaj!

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

3Galeria zdjęć: ŚWIATEŁKO POKOJU W OPS

ŚWIĄTECZNA ATMOSFERA W TEATRZE

Dnia 14.12.2022r. na zaproszenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze, wzięliśmy udział w spektaklu teatralnym pt. „Opowieść wigilijna” w Teatrze J. Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim. Spektakl wprowadził nas w świąteczny nastrój oraz wywołał wiele emocji i refleksji. Dodatkową niespodzianką było spotkanie ze Świętym Mikołajem, który miał torbę pełną prezentów i obdarował grzeczne dzieci. Wyjazd na długo pozostanie w naszej pamięci, dziękujemy Regionalnemu Ośrodkowi Polityki Społecznej w Zielonej Górze oraz Ośrodkowi Adopcyjnemu w Gorzowie Wielkopolskim za możliwość uczestnictwa we wspaniałym wydarzeniu.
czytaj dalej
1 2 3 4 5 6 ... 19 »

Lokalna TV

ZTVi Zbąszynek

Miasta partnerskie

 • Herb miasta partnerskiego - Zbąszyń
 • Herb miasta partnerskiego - Bedum
 • Herb miasta partnerskiego - Peitz

Jednostki organizacyjne

Kontakt

   68 38 49 140
   Urząd Miejski w Zbąszynku ul. Rynek 1 
         66-210 Zbąszynek
 
  

 
Logo: e-line Systemy Internetowe - wykonawca serwisu internetowego