Kalendarium

Kalendarz imprez

Aktualności

HAPPENING - POWIEDZ „NIE” PRZEMOCY

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbąszynku w dniu 01 września 2023r. zorganizował na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zbąszynku Happening, realizowany w ramach projektu POWIEDZ „NIE” PRZEMOCY. Dzieci i młodzież z Gminy Zbąszynek przygotowały transparent z hasłami dotyczącymi przeciwdziałania przemocy. Kluczową częścią Happeningu była terapia jednego spotkania – autoterapia przeprowadzona ze specjalistą uzależnień – terapeutą Panią Wiolettą Kucharską oraz jej podopieczną. Blok terapeutyczny był przeznaczony dla starszej młodzieży, dotyczący tematyki uzależnień, odrzucenia emocjonalnego oraz zaniżonej samooceny. Młodsze dzieci uczestniczyły w przygotowanych atrakcjach ruchowo-rozwojowych. Uczestnicy otrzymali  gadżety min.  klekotki, długopisy, notesy i worki odblaskowe.  Na zakończenie happeningu był poczęstunek.
czytaj dalej

SPOTKANIE ZARZĄDU RADY SENIORÓW GMINY ZBĄSZYNEK

W dniu 29 sierpnia  2023 roku odbyło się spotkanie Zarządu Rady Seniorów Gminy Zbąszynek. W spotkaniu uczestniczyli: kierownik OSiR – Marcin Minta oraz pracownik UM ds. służby zdrowia – Krzysztof Krzywak. Podczas spotkania ustalono program tegorocznych obchodów Zbąszyneckiego Święta Seniora i pikniku integracyjnego seniorów „Pożegnanie lata”.  Tydzień Seniora obchodzony będzie w dniach 08 – 13 października 2023 roku. W programie imprezy zaplanowano dla seniorów wydarzenia kulturalno-sportowe tj. Jazz Festiwal, rajd rowerowy, turniej chińczyka, potańcówkę, zmagania sportowe w ramach II Zbąszyneckiej Senioriady z Łabądkiem,  mszę św.,  bezpłatne badania profilaktyczne, spotkanie poetycko-muzyczne oraz koncert Krystyny Giżowskiej. Szczegółowe informacje na temat Tygodnia Seniora ukażą się na plakacie w miesiącu wrześniu br.
czytaj dalej

„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego edycja 2024

NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU RESORTOWEGO MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Gmina Zbąszynek w 2024 roku zamierza przystąpić do realizacji programu „Asystent Osobisty Osobyz Niepełnosprawnością” – edycja 2024 współfinansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.
W związku z powyższym Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbąszynku, przeprowadza rozeznanie potrzeb wśród mieszkańców  naszej gminy w odniesieniu do w/w programu.
Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta, jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób  z niepełnosprawnością i ograniczenie skutków niepełnosprawności przy wykonywaniu codziennych czynności oraz przeciwdziałaniu dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnością poprzez pomoc w podejmowaniu aktywności społecznej.
czytaj dalej

Praca: PRACOWNIK SOCJALNY

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbąszynku
ogłasza rekrutację na stanowisko PRACOWNIK SOCJALNY - zastępstwo
 w Ośrodku Pomocy Społecznej
W/w stanowisko pracy nie należy do kategorii stanowisk urzędniczych i nie wymaga przeprowadzenia naboru na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.  

Załączniki

REALIZACJA PROJEKTU POWIEDZ "NIE" PRZEMOCY

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbąszynku od 01 sierpnia 2023 roku realizuje projekt pn. POWIEDZ "NIE" PRZEMOCY w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.  Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Celem projektu jest zintensyfikowanie pomocy dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych i dotkniętych przemocą domową. W ramach projektu planuje się poszerzyć działalność Punktu Poradnictwa Specjalistycznego w OPS, przeprowadzić dla dzieci i młodzieży zajęcia socjoterapeutyczne z elementami doradztwa zawodowego oraz  Happening z terapią jednego spotkania. Ponadto planuje się szereg wyjazdów terapeutycznych i spotkań integracyjnych dla dzieci i młodzieży a także warsztaty w terenie z instruktażem pierwszej pomocy i elementami samoobrony. Wszystkich mieszkańców gminy Zbąszynek gorąco zachęcamy do aktywnego udziału w realizowanych działaniach. Realizacja projektu potrwa do 31 grudnia 2023 roku. Szczegółowe informacje na temat  planowanych i organizowanych działań można uzyskać pod numerem telefonu 68 384 91 02.
czytaj dalej

Program samochodowy PFRON „Mobilność osób z niepełnosprawnością”

Program „Mobilność osób z niepełnosprawnością” z pakietu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność! ma ułatwić transport osób z najcięższymi niepełnosprawnościami.
Udzielamy pomocy finansowej przy zakupie nowego lub używanego samochodu. Mowa
o  samochodach osobowych dostosowanych do potrzeb kierowcy lub pasażera ze znacznym stopniem niepełnosprawności, który porusza się na wózku. Pojazd musi umożliwiać zajęcie miejsca kierowcy lub pasażera bez konieczności przesiadania się z wózka.
Program kierujemy do osób z niepełnosprawnością uniemożliwiającą poruszanie się bez
użycia wózka, które nie są w stanie samodzielnie przesiąść się z wózka na siedzenie
samochodu.
czytaj dalej

UROCZYSTE PRZEKAZANIE SAMOCHODU

W dniu 14 czerwca 2023 roku  odbyło się uroczyste przekazanie dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbąszynku samochodu przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami. Nowy samochód  został zakupiony dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.  Dofinansowanie zakupu pojazdu przez PFRON było możliwe w ramach Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III i umowy zawartej przez Oddział Lubuski PFRON z Powiatem Świebodzińskim.
W uroczystości poświęcenia i przekazania samochodu uczestniczyli:  Dyrektor Oddziału Lubuskiego PFRON - Andrzej Gonia, członek Zarządu Powiatu Świebodzińskiego - Marcin Minta, Burmistrz Zbąszynka - Wiesław Czyczerski, Przewodniczący Rady Miejskiej w Zbąszynku – Jan Mazur, Przewodniczący Rady Seniorów Gminy Zbąszynek - Jan Mikuła, Dyrektor OPS w Trzcielu – Dominika Konieczna oraz wicedziekan dekanatu babimojskiego - ks. kan. dr Andrzej Drutel. Całkowity koszt zakupu pojazdu wyniósł 198 654,77 zł. Dofinansowanie ze środków PFRON wyniosło 120 000,00 zł. Wkład własny gminy w programie to 78 654,77 zł. Nowy samochód umożliwi seniorom i osobom z niepełnosprawnościami dojazd na zajęcia oraz podczas zajęć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zbąszynku, w tym w Dziennym Domu „Senior-Wigor” oraz przyczyni się do dalszego rozwoju usług społecznych w Gminie Zbąszynek. Podczas  uroczystości zaprezentował się zespół wokalny z Dziennego Domu „Senior-Wigor” – Srebrne Nutki oraz Milena Jakubowska i Piotr Grobys – uczestnicy zajęć w Świetlicy środowiskowej dla osób z niepełnosprawnościami „Pomysłowy Team”.
czytaj dalej

SPOTKANIE ZARZĄDU RADY SENIORÓW GMINY ZBĄSZYNEK

W dniu 31 maja 2023 roku odbyło się spotkanie Zarządu Rady Seniorów Gminy Zbąszynek. W spotkaniu uczestniczyli: kierownik OSiR – Marcin Minta, dyrektor ZOK – Malwina Kubicka oraz pracownik UM ds. służby zdrowia – Krzysztof Krzywak. Podczas spotkania omówiono sprawę organizacji tegorocznych obchodów Zbąszyneckiego Święta Seniora i pikniku integracyjnego seniorów „Pożegnanie lata”.  Zarząd Rady Seniorów ustalił, że Tydzień Seniora obchodzony będzie w tym roku w dniach 08 – 13 października 2023 roku. Piknik integracyjny seniorów odbędzie się w dniu 08 września 2023 roku przy Jeziorku Koźlarskim w Chlastawie. Podczas spotkania dyrektor ZOK – Malwina Kubicka zapoznała zebranych z planowanymi imprezami związanymi z obchodami 100-lecia Zbąszynka.  Kierownik OSiR – Marcin Minta   omówił terminarz sportowych imprez dla seniorów, w tym „II Zbąszyneckiej Senioriady z Łabądkiem” i  Zbąszyneckiej Ligi Seniorów w  Kręgle. Pan Krzysztof Krzywak poinformował seniorów o stanowisku Lubuskiego Oddziału NFZ w sprawie ortopedii w Zbąszynku.  
Szczegółowy program obchodów Tygodnia Seniora zostanie opracowany podczas kolejnego spotkania Zarządu RS, które odbędzie się w miesiącu sierpniu br.
czytaj dalej
1 2 3 4 5 6 ... 23 »

Lokalna TV

ZTVi Zbąszynek

Miasta partnerskie

  • Herb miasta partnerskiego - Zbąszyń
  • Herb miasta partnerskiego - Bedum
  • Herb miasta partnerskiego - Peitz

Jednostki organizacyjne

Logo: e-line Systemy Internetowe - wykonawca serwisu internetowego