Kalendarium

Kalendarz imprez

Ważne Społecznie

Powołanie Rady Seniorów

Wspólne działania organizacji pozarządowych z terenu Gminy Zbąszynek skupiających w swych szeregach seniorów i działających na rzecz poprawy jakości życia osób w wieku 60+, wzmocnienie integracji międzypokoleniowej oraz kształtowanie w społeczeństwie pozytywnego obrazu seniorów to postanowienia Partnerstwa społecznego podpisanego 15 maja br. w Zbąszyneckim Ośrodku Kultury w Zbąszynku. 
Dziesięciu Partnerów z Gminy w obecności Burmistrza Zbąszynka podpisało Akt Założycielski Rady Seniorów Gminy Zbąszynek.
Po przyjęciu  przez zgromadzone osoby Regulaminu Rady Seniorów Gminy Zbąszynek, prezesi i kierownicy zaproszonych do współpracy organizacji i instytucji dokonali  uroczystego podpisania Aktu założycielskiego Rady Seniorów. Burmistrz Zbąszynka w swoim przemówieniu pogratulował podjętej inicjatywy a następnie omówił najważniejsze cele polityki społecznej samorządu, do których należy niewątpliwie polityka senioralna oraz główne działania realizowane i planowane na rzecz poprawy funkcjonowania osób starszych w naszej gminie.  Burmistrz wyraził pełną gotowość współpracy z powołaną właśnie Radą i zadeklarował wspólne spotkania co najmniej raz na kwartał.  W skład Rady Seniorów Gminy Zbąszynek weszli: Kazimiera Wolska i Iwona Lichtarowicz - Dzienny Dom „Senior-Wigor” w Zbąszynku, Mirosław Małecki i Andrzej Kujawski  - Terenowa Organizacja Emerytów i Rencistów Kolejowych, Tadeusz Radom - Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Walerian Furman i Czesław Piechowiak - Stowarzyszenie Klub Seniora „Pogodna Jesień”, Jan Mikuła i Władysław Kozak - Świebodziński Związek Kresowian Koło Terenowe Kosieczyn, Stefania Ratajczak i Stefan Gołek - Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Zbąszynek, , Piotr Cegłowski i Gabriela Grzeszkowiak - Zbąszynecki Uniwersytet Trzeciego Wieku, Włodzimierz Kłos i Andrzej Janas - Zespół Śpiewaczy „Dąbrowszczanka”, Gabriela Mazur i Agnieszka Budych – Koło Gospodyń Wiejskich, Dąbrówka Wlkp, Maria Dobry i Monika Hanysz - Koło Gospodyń Wiejskich, Kosieczyn. Podczas spotkania Rada Seniorów wyłoniła ze swego składu siedmioosobowy Zarząd w osobach: Andrzej Kujawski, Czesław Piechowiak, Andrzej Janas, Stefania Ratajczak, Jan Mikuła, Piotr Cegłowski, Maria Dobry. Przewodniczącym Rady Seniorów   został wybrany jednogłośnie Jan Mikuła, funkcję zastępcy przewodniczącego powierzono Marii Dobry. Na zakończenie spotkania przedstawione zostały uczestnikom główne założenia opracowanego Programu Wsparcia i Aktywności Osób Starszych w Gminie Zbąszynek na lata 2017-2020. Rada pozytywnie zaopiniowała przedstawiony Program, który w najbliższym czasie trafi pod obrady Rady Miejskiej w Zbąszynku. Rada Seniorów podpisała się także pod Listem Otwartym Przewodniczącego Rady Miejskiej i Burmistrza Zbąszynka z okazji Międzynarodowego Dnia Rodziny.
Pierwsze spotkanie Zarządu Rady Seniorów Gminy Zbąszynek odbędzie się w na początku  czerwca br.
Spotkanie założycielskie zorganizowali i prowadzili Krzysztof Krzywak i Katarzyna Rucioch.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

6Galeria zdjęć: Rada Seniorów

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Lokalna TV

ZTVi Zbąszynek

Miasta partnerskie

  • Herb miasta partnerskiego - Zbąszyń
  • Herb miasta partnerskiego - Bedum
  • Herb miasta partnerskiego - Peitz

Jednostki organizacyjne

Kontakt

   68 38 49 140
   Urząd Miejski w Zbąszynku ul. Rynek 1 
         66-210 Zbąszynek
 
         Godziny pracy:
         poniedziałek           7.30 - 17.00
         wtorek - czwartek  7.30 - 15.30
         piątek                       7.30 - 14.00
 
 
_______________________________________
 
 


 
Logo: e-line Systemy Internetowe - wykonawca serwisu internetowego