Kalendarium

Kalendarz imprez

Ważne Społecznie

  • 17-06-2021

Niepełnosprawni są wśród nas

W sali Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbąszynku, w ramach realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych, 14 czerwca br. na zaproszenie Burmistrza Zbąszynka odbyło się spotkanie Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych. Spotkanie prowadził Krzysztof Krzywak - organizator i koordynator SRPS w Gminie Zbąszynek. W spotkaniu udział wzięli: Katarzyna Rucioch - kierownik OPS i współorganizator spotkania, Henryk Budych - radny Rady Miejskiej w Zbąszynku, Barbara Stasik - konsultant, Małgorzata Prządka - pedagog Szkoły Podstawowej w Zbąszynku, Błażej Błoch - pracownik Referatu Infrastruktury Technicznej Urzędu Miejskiego w Zbąszynku, Barabara Skorupińska - konsultant, Czesława Mikuła - przedstawiciel Rady Seniorów Gminy Zbąszynek, Mielna Jakobowska - konsultant /kontakt zdalny/. W spotkaniu uczestniczyli goście ze Świebodzina: wicestarosta świebodziński - Andrzej Chromiński, dyrektor PCPR w Świebodzinie - Ludmiła Janik oraz pracownik PCPR - Małgorzata Olencewicz Biejwo.
Spotkanie podzielono tematycznie na dwie części. W pierwszej zapoznano się z informacją o programie działań na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie świebodzińskim. Następnie omówiono sytuację osób niepełnosprawnych na terenie Gminy Zbąszynek. Skupiono się na potrzebach osób niepełnosprawnych i możliwościach zaspokojenia tych potrzeb.
Na kolejnym spotkaniu w sierpniu Zespół określi główne priorytety działań na rzecz osób niepełnosprawnych mających wpływ na zapewnienie życiowej i ekonomicznej niezależności osób niepełnosprawnych i możliwości ich uczestnictwa na zasadach równorzędności w społeczności lokalnej. Omówi także formy  działań i wzajemnej współpracy podmiotów zaangażowanych w realizację programu.
Prosimy wszystkich chętnych do zgłaszania swoich rozwiązań w obszarze wsparcia osób niepełnosprawnych, tak aby czuli się oni wartościowymi podmiotami społeczności lokalnej. Nie wyróżnieni, ale też nie pomijani w życiu społecznym. Swoje uwagi można zgłaszać do kierownika OPS w Zbąszynku, tel. 68 3849102.
Przygotowana zostanie także stosowna ankieta dot. rozwiązań w tym obszarze życia społecznego.
 
Dziękuję uczestnikom za aktywny udział w spotkaniu i mam nadzieję, że uda nam się znaleźć dobre rozwiązania dla osób niepełnosprawnych.
 
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

8Galeria zdjęć: Niepełnosprawni

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Lokalna TV

ZTVi Zbąszynek

Miasta partnerskie

  • Herb miasta partnerskiego - Zbąszyń
  • Herb miasta partnerskiego - Bedum
  • Herb miasta partnerskiego - Peitz

Jednostki organizacyjne

Logo: e-line Systemy Internetowe - wykonawca serwisu internetowego