Kalendarium

Kalendarz imprez

Projekt: „Podniesienie jakości kształcenia ogólnego poprzez doposażenie gminnych jednostek oświatowych w niezbędny sprzęt dydaktyczny w Gminach Świebodzin i Zbąszynek”

  • 15-05-2019

Projekt: „Podniesienie jakości kształcenia ogólnego poprzez doposażenie gminnych jednostek oświatowych w niezbędny sprzęt dydaktyczny w Gminach Świebodzin i Zbąszynek”

Termin realizacji: 2016-2018
Wartość projektu: 3 336 501,13zł
Dofinansowanie: Regionalny Program Operacyjny LUBUSKIE 2020
Wysokość dofinansowania: 2 679 111,35zł
Opis projektu: Głównym celem projektu była poprawa dostępu uczniów i uczennic z 9 szkół podstawowych i 1 szkoły ponadpodstawowej z terenu Gminy Świebodzin oraz Gminy Zbąszynek do sprzętu i pomocy dydaktycznych zwiększających kompetencje matematyczne, przyrodnicze
i informatyczne. Efektem przedmiotowego projektu był zakup nowoczesnego sprzętu dydaktycznej na potrzeby pracowni matematycznych, przyrodniczych i informatycznych w 10 gminnych placówkach oświatowych.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Lokalna TV

ZTVi Zbąszynek

Miasta partnerskie

  • Herb miasta partnerskiego - Zbąszyń
  • Herb miasta partnerskiego - Bedum
  • Herb miasta partnerskiego - Peitz

Jednostki organizacyjne

Logo: e-line Systemy Internetowe - wykonawca serwisu internetowego