Kalendarium

Kalendarz imprez

Profil Zaufany

  • 13-09-2016

Punkt Potwierdzający Profil Zaufany

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego
(ePUAP)
 
 
 
URZĄD MIEJSKI
ul. RYNEK 1
66-210 ZBĄSZYNEK
PODSTAWA PRAWNA
 
1/ Ustawa z dn. 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2004r. poz.1114);
2/ Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dn. 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych  (Dz. U. z 2011r. Nr 14, poz.67);
3/ Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dn. 5 czerwca 2014 r. w sprawie zasad potwierdzani, przedłużania ważności, unieważniania oraz wykorzystania i unieważniania profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej    (Dz. U. z 2014 r. poz.778)
CO CHCĘ ZAŁATWIĆ?
Uzyskać potwierdzenie Profilu Zaufanego ePUAP.
Profil zaufany służy do sygnowania podpisem elektronicznym dokumentów w postaci elektronicznej, składanych do urzędów administracji publicznej i zastępuje podpis odręczny.
W tym zakresie stanowi on bezpłatną alternatywę dla bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego ważnym kwalifikowanym certyfikatem. Profil zaufany pozwala na zidentyfikowanie osoby. Dzięki niemu wybrane sprawy urzędowe można załatwiać bez wychodzenia z domu.
 
KOGO DOTYCZY?
 Zainteresowanych, którzy chcą przesyłać dokumenty do dowolnego podmiotu publicznego za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP.
 
CO PRZYGOTOWAĆ?
 Stwórz swoje konto na platformie ePUAP www.epuap.gov.pl – w zakładce: zarejestruj się.                  Przygotuj ważny dowód osobisty lub paszport w celu weryfikacji tożsamości.
JAKIE DOKUMENTY MUSZĘ WYPEŁNIC?
Wypełnij Wniosek o potwierdzenie Profilu Zaufanego ePUAP w formie elektronicznej.
Wniosek znajdziesz na stronie internetowej www.epuap.gov.pl wybierając kolejno:
moje konto,
następnie- moje profile zaufane,
następnie -złóż wniosek.
JAK WYPEŁNIĆ DOKUMENTY?
Wniosek o potwierdzenie Profilu Zaufanego ePUAP  wypełnij zgodnie z polami interaktywnego formularza na portalu ePUAP.
KIEDY ZŁOŻYĆ DOKUMENTY?
Dokumenty złóż w dogodnym dla Ciebie terminie.
 
W okresie 14 dni od daty przesłania elektronicznego Wniosku o potwierdzenie Profilu Zaufanego ePUAP, zgłoś się z dokumentem tożsamości do punktu potwierdzającego, w celu potwierdzenia Profilu Zaufanego ePUAP.        
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Potwierdzenia Profilu Zaufanego ePUAP możesz dokonać w dowolnym punkcie potwierdzania w kraju, lista punktów potwierdzania profilu zaufanego, lub
w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku, ul. Rynek 1; biuro Nr 9
- poniedziałek - 7:30 – 17:00;
- wtorek – czwartek - 7:30 – 15:30;
- piątek - 7:30 – 14:00.
Tel. (68) 39 10 344
CO ZROBI URZĄD?
  • Zweryfikujemy dane zawarte we wniosku z Twoim profilem użytkownika oraz dokumentem tożsamości,
  • Przygotujemy do podpisu wniosek o potwierdzenie profilu zaufanego,
  • W przypadku pozytywnej weryfikacji tożsamości potwierdzimy Twój Profil Zaufany.
 
Nie dokonamy potwierdzenia Profilu Zaufanego ePUAP w przypadku:
  • przedłożenia nieważnego dokumentu tożsamości lub braku możliwości stwierdzenia tożsamości osoby wnioskującej na podstawie tego dokumentu,
  • niezgodności danych w zakresie: imienia, nazwiska, numeru PESEL, identyfikatora użytkownika,
  • przedłożenia niekompletnego Wniosku o potwierdzenie Profilu Zaufanego ePUAP.            
JAKI JEST CZAS REALIZACJI?
Potwierdzenia Profilu Zaufanego dokonamy bezpośrednio po zgłoszeniu się do nas.
Potwierdzenie Profilu Zaufanego uważa się za zakończone, jeśli zgłosisz się w terminie 14 dni kalendarzowych od taty przesłania elektronicznego Wniosku o potwierdzenie Profilu Zaufanego ePUAP w celu jego potwierdzenia.  Po tym terminie wniosek ten uważa się za wycofany.
JAK SIĘ ODWOŁAĆ?
W tym przypadku nie jest przewidziana droga odwoławcza.
INFORMACJE DODATKOWE
Profil Zaufany ePUAP potwierdza się na okres trzech lat  i jego ważność może być przedłużona na taki sam okres.
 
Przedłużenia ważności Profilu Zaufanego można dokonać samodzielnie przez podpisanie go podpisem potwierdzonym Profilem Zaufanym (przed upływem jego ważności).
 
 
 
 
Wniosek o potwierdzenie Profilu Zaufanego ePUAP.
          

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Lokalna TV

ZTVi Zbąszynek

Miasta partnerskie

  • Herb miasta partnerskiego - Zbąszyń
  • Herb miasta partnerskiego - Bedum
  • Herb miasta partnerskiego - Peitz

Jednostki organizacyjne

Logo: e-line Systemy Internetowe - wykonawca serwisu internetowego