Kalendarium

Kalendarz imprez

Zdrowie

  • 12-07-2021

Podziękowanie

Gmina Zbąszynek po raz kolejny współpracowała ze Studenckim Kołem Naukowym Onkoma przy Klinice Gastroenterologii Onkologicznej w Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie (SKN ONKOMA), przy realizacji ogólnopolskiego programu profilaktyki czerniaka. W programie uczestniczyły dzieci i młodzież ze szkół podstawowych Gminy Zbąszynek i Zespołu Szkół Leśnych w Rogozińcu. Głównym celem działań było zwiększenie świadomości społecznej na temat czerniaka – czynników ryzyka oraz metod skutecznej profilaktyki.
Dzięki współpracy z gronem pedagogicznym zostało zorganizowanych ponad 27 godzin zajęć z uczniami na temat czerniaka. Udział w zajęciach wzięło udział 471 uczniów. Edukacja nie byłaby możliwa, gdyby nie współpraca z 13 nauczycielami.
Podziękowania za udział w ogólnopolskim programie profilaktyki czerniaka w edycji 2020/2021 skierowane zostały do samorządów lokalnych oraz dyrektorów szkół i nauczycieli. Słowa uznania wystosowano również do koordynatorów działań w  jednostkach samorządu terytorialnego. 
Państwo Dyrektorzy, Państwo Pedagodzy, Szanowni Państwo, w imieniu Studenckiego Koła Naukowego ONKOMA przy Klinice Gastroenterologii Onkologicznej w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie – Państwowym Instytucie Badawczym (SKN ONKOMA) i Burmistrza Zbąszynka składamy podziękowanie za zaangażowanie w realizację ogólnopolskiego programu profilaktyki czerniaka w edycji 2020/2021. Powyższe wyniki to wymierny efekt Państwa codziennej, mozolnej pracy z uczniami, która bywa czasem niezauważana. Dlatego też z tym większą stanowczością oraz przekonaniem winszujemy oddania, zaangażowania w pracę oraz wytrwałości. 
 
Podziękowania w załączeniu.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki

Lokalna TV

ZTVi Zbąszynek

Miasta partnerskie

  • Herb miasta partnerskiego - Zbąszyń
  • Herb miasta partnerskiego - Bedum
  • Herb miasta partnerskiego - Peitz

Jednostki organizacyjne

Logo: e-line Systemy Internetowe - wykonawca serwisu internetowego