Kalendarium

Kalendarz imprez

Aktualności

Modernizacja strony internetowej

                                                                  

RODZINY WSPIERAJĄCE

Rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych mogą liczyć na pomoc ze strony rodziny wspierającej.
Zgodnie z art. 29 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w:
1) opiece i wychowaniu dziecka,
2) prowadzeniu gospodarstwa domowego,
3) kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.
czytaj dalej

SPOTKANIE GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO

W dniu 17 stycznia 2024 roku odbyło się spotkanie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Zbąszynku,  na którym Przewodnicząca GZI – Katarzyna Rucioch przedstawiła sprawozdanie z działalności  Zespołu w 2023 roku. Członkowie GZI zapoznali się z informacjami dotyczącymi prowadzonych działań Grup diagnostyczno - pomocowych w okresie od listopada 2023r. do stycznia 2024r.  oraz zapoznali się z planem pracy Zespołu w 2024 roku. Kolejne spotkanie GZI odbędzie się w marcu 2024 roku.
czytaj dalej

Kino Maxkino w Świebodzinie

Dnia 13 grudnia 2023r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbąszynku zorganizował wyjazd do kina Maxkino w Świebodzinie na film pt. „Najpiękniejsze święta”. Wyjazd był możliwością zintegrowania się dzieci i młodzieży z Gminy Zbąszynek. Dzięki wspólnemu spotkaniu uczestnicy mieli możliwość rozbudzić potrzebę konstruktywnego i bezpiecznego spędzania czasu wolnego przy zachowaniu właściwych postaw oraz poczucia atmosfery zbliżających się świąt.
Wyjazd został zorganizowany w ramach projektu „Powiedz Nie Przemocy” dofinansowanego z Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.
czytaj dalej

SPOTKANIE RADY SENIORÓW GMINY ZBĄSZYNEK

12 grudnia 2023 roku w siedzibie Zbąszyneckiego Ośrodka Kultury odbyło się spotkanie Rady Seniorów Gminy Zbąszynek. W spotkaniu uczestniczył Zastępca Burmistrza Zbąszynka Jan Makarewicz, który przedstawił seniorom informacje na temat realizowanych na terenie gminy inwestycji oraz działaniach samorządu na rzecz seniorów. Podczas spotkania podsumowano działalność Rady w 2023 roku, omówiono i oceniono zrealizowane zadania oraz przedstawiono zamierzenia na rok 2024.  Członkowie Rady omówili sprawę organizacji w karnawale Balu Seniora. Pan Krzysztof Krzywak poinformował zebranych  o prowadzonych działaniach w podstawowej i specjalistycznej opiece zdrowotnej na terenie naszej gminy. Na koniec spotkania Zastępca Burmistrza Zbąszynka oraz Przewodniczący Rady Seniorów złożyli członkom Rady życzenia na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia. Kolejne spotkanie Rady odbędzie się w pierwszych miesiącach 2024 roku, na którym  ustalony zostanie  Roczny Plan Działania Rady Seniorów na 2024 rok.
czytaj dalej

Spotkanie integracyjne dla dzieci

Dnia 08 grudnia 2023r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbąszynku zorganizował spotkanie integracyjne dla dzieci i młodzieży na kręglach w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zbąszynku. Spotkanie było możliwością pokazania uczestnikom innowacyjnych form spędzania czasu wolnego i zachęciło do aktywności fizycznej.
Spotkanie integracyjne realizowane jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbąszynku w ramach projektu „Powiedz Nie Przemocy” dofinansowanego z Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.
czytaj dalej

Zajęcia z psychoterapeutą

Dnia 23 listopada w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zbąszynku odbyły się już ostatnie zajęcia  z psychoterapeutą dla dzieci i młodzieży. Uczestnicy poznali sposoby radzenia sobie ze stresem i negatywnymi emocjami oraz rozwiązywania problemów bez sięgania po substancje uzależniające.
Zajęcia realizowane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbąszynku w ramach projektu „Powiedz Nie Przemocy” dofinansowanego z Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.   
 
czytaj dalej

INFORMACJA Z ZAJĘĆ Z ROGOZIŃCA

W dniu 16.11.2023r. odbyły się na Sali Wiejskiej w Rogozińcu zajęcia socjoterapeutyczne z elementami doradztwa zawodowego rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne dla dzieci i młodzieży. Zajęcia realizowane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbąszynku w ramach projektu „Powiedz Nie Przemocy” dofinansowanego z Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”. 
Podczas zajęć dzieci i młodzież zdobywały nowe umiejętności pracy w grupie i radzeniu w trudnych sytuacjach. Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze.  
Dziękujemy bardzo pani Sołtys, Kole Gospodyń Wiejskich  oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Rogozińcu za współpracę w organizacji zajęć.
 
czytaj dalej

Spotkanie z psychoterapeutą

Dnia 15 listopada na Sali wiejskiej w Rogozińcu odbyło się kolejne spotkanie z psychoterapeutą dla dzieci i młodzieży. Uczestnicy skupili się na strukturze zjawiska przemocy, poznali sposoby radzenia sobie ze stresem i negatywnymi emocjami oraz rozwiązywania problemów bez sięgania po substancje uzależniające.
Zajęcia realizowane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbąszynku w ramach projektu „Powiedz Nie Przemocy” dofinansowanego z Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”. 
Zapraszamy na spotkanie z socjoterapii w dniu 16.11.2023r. o godz. 17.00 na sali wiejskiej w Rogozińcu. 
czytaj dalej
1 2 3 4 5 6 ... 23 »

Lokalna TV

ZTVi Zbąszynek

Miasta partnerskie

  • Herb miasta partnerskiego - Zbąszyń
  • Herb miasta partnerskiego - Bedum
  • Herb miasta partnerskiego - Peitz

Jednostki organizacyjne

Kontakt

   68 38 49 140
   Urząd Miejski w Zbąszynku ul. Rynek 1 
         66-210 Zbąszynek
 
  

 
Logo: e-line Systemy Internetowe - wykonawca serwisu internetowego