Kalendarium

Kalendarz imprez

Oferta dla inwestorów

Oferta dla inwestorów

Gmina Zbąszynek jest atrakcyjnym miejscem dla inwestycji gospodarczych. Władze samorządowe proponują bardzo korzystne warunki do inwestowania pod względem finansowym, lokalizacyjnym oraz infrastrukturalnym.  Uruchamiającym działalność gospodarczą na terenie gminy i miasta przysługują ulgi i zwolnienia od podatku od nieruchomości. W miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego gmina posiada zapisane tereny pod lokalizację zakładów przemysłowych, terenów składowych i magazynowych, stwarza to ogromne możliwości rozwoju gminy. Ogólna powierzchnia terenów przewidzianych do zainwestowania na cele przemysłowe w Zbąszynku i najbliższych okolicach wynosi 45ha z możliwością dostosowania planu zagospodarowania do potrzeb inwestorów.Gmina Zbąszynek dobrze wykorzystuje również szanse, jakie otworzyły przed nią programy przedakcesyjne i nowe możliwości, jakie pojawiły się wraz z wejściem  do Unii Europejskiej. Samorząd skutecznie korzysta z różnych możliwości finansowych dzięki którym miasto i Gmina Zbąszynek rozbudowała, zmodernizowała oraz stworzyła od podstaw elementy szeroko rozumianej nowoczesnej infrastruktury komunalnej.
Zapraszamy do zapozniania się z aktualną ofertą:
 

Budynek byłego internatu w Rogozińcu na sprzedaż!

Gmina Zbąszynek przygotowuje do sprzedaży  nieruchomość zabudowaną budynkiem byłego internatu w Rogozińcu, na działce oznaczonej geodezyjnie nr 100/15 o pow. 0,44 ha, dla które w Sądzie Rejonowym w Świebodzinie prowadzona jest Księga Wieczysta KW nr ZG1S/00042487/2. Budynek położony w enklawie leśnej, w bezpośrednim sąsiedztwie Zespołu Szkół Leśnych w Rogozińcu, obecnie nieużytkowany, wymagający dużych nakładów inwestycyjnych, o pow. użytkowej parteru 982,70 m2, poddasza 981,10 m2  i piwnicy 239,20 m2. Oddalony od zjazdu na autostradę A2 w odległości około 12 km i około 10 km od miasta Zbąszynka. Miejscowość Rogoziniec oddalona około 50 km od Zielonej Góry przy szlaku kolejowym Berlin- Warszawa.  Przewidywany termin sprzedaży II połowa roku 2022. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku biuro nr 8a lub telefonicznie pod nr 68 39 10 337.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

6Galeria zdjęć: Internat Rogoziniec

Załączniki

PRZETARG NA SPRZEDAŻ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO

BURMISTRZ ZBĄSZYNKA OGŁASZA I publiczny przetarg ustny nieograniczony na  sprzedaż prawa użytkowania wieczystego       z e s p o ł u    n i e r u c h o m o ś c i    
położonych w Zbąszynku, składających się z działek niezabudowanych, oznaczonych geodezyjnie: nr dz.    21/49 o pow. 2,4123 ha, KW ZG1S/00049135/9, nr dz. 21/106 o pow. 1,8457 ha, KW ZG1S/00042988/4.
 

Załączniki

Lokalna TV

ZTVi Zbąszynek

Miasta partnerskie

  • Herb miasta partnerskiego - Zbąszyń
  • Herb miasta partnerskiego - Bedum
  • Herb miasta partnerskiego - Peitz

Jednostki organizacyjne

Kontakt

   68 38 49 140
   Urząd Miejski w Zbąszynku ul. Rynek 1 
         66-210 Zbąszynek
 
  

 
Logo: e-line Systemy Internetowe - wykonawca serwisu internetowego