Kalendarium

Kalendarz imprez

Charakterystyka

Marcin Rożek - wybitny rzeźbiarz z Kosieczyna

W historii każdego regionu występują postaci, z których miejscowa społeczność może być dumna i pamięć o nich powinna kultywować. Taką postacią dla ziemi zbąszyneckiej jest Marcin Rożek - jeden z najbardziej znanych polskich rzeźbiarzy. Mniej znana, lecz także wybitna, jest jego twórczość malarska. Urodził się w Kosieczynie 8.XI.1885 roku. Był synem robotnika kolejowego Andrzeja i Katarzyny z Andersów. Do szkoły powszechnej uczęszczał w Wolsztynie, a naukę zawodu odbył w warsztacie kamieniarsko-sztukatorskim w Poznaniu. Umiejętności rzeźbiarskie i malarskie rozwijał podczas studiów w Berlinie, Monachium i Paryżu. Podczas Powstania Wielkopolskiego walczył w oddziale Ignacego Mielżyńskiego. Po odzyskaniu niepodległości w 1919 roku był jednym ze współorga¬nizatorów Państwowej Szkoły Sztuk Zdobniczych w Poznaniu, gdzie objął Wydział Rzeźby. Po roku zrezygnował z pracy dydaktycznej i poświęcił się tylko twórczości. Własną pracownię posiadał najpierw w Poznaniu, a od 1932 roku w Wolsztynie. Brał udział w konkursach rzeźbiarskich, uzyskując nagrody i wyróżnienia. Do najwybitniejszych jego prac należą pomniki Bolesława Chrobrego w Gnieźnie i Tadeusza Kościuszki w Poznaniu, postać Chrystusa w Pomniku Wdzięczności w Poznaniu (zniszczonym przez hitlerowców), popiersia Chopina i Moniuszki w poznańskich parkach oraz rzeźba „Siewca” w Luboniu k. Poznania. Wykonał też wiele rzeźb dla kościołów w Wielkopolsce. Działalność artystyczna Rożka obejmowała również malarstwo. Był twórcą wielu portretów, a także obrazów historycznych, jak „Śmierć Leszka Białego” i rodzajowych, jak „Zazdrość” i „Siesta”. Jego dzieła cechuje realizm i tendencje monumentalizujące. Po wkroczeniu Niemców do Polski w 1939 r. był poszukiwany przez gestapo. Aresztowano go jesienią 1941 r. i osadzono w Forcie VII w Poznaniu, a po nieudanych próbach nakłonienia do współpracy (m.in. proponowano mu namalowanie portretu Hitlera) wysłano do obozu w Oświęcimiu, gdzie zmarł 10.IV.1944 r.

Lokalna TV

ZTVi Zbąszynek

Miasta partnerskie

  • Herb miasta partnerskiego - Zbąszyń
  • Herb miasta partnerskiego - Bedum
  • Herb miasta partnerskiego - Peitz

Jednostki organizacyjne

Kontakt

   68 38 49 140
   Urząd Miejski w Zbąszynku ul. Rynek 1 
         66-210 Zbąszynek
 
  

 
Logo: e-line Systemy Internetowe - wykonawca serwisu internetowego