Kalendarium

Kalendarz imprez

Bieżące inwestycje

Projekt: „Pod Biało-czerwoną”

Projekt: „Budowa toru rowerowego pumptrack w miejscowości Zbąszynek”

Projekt: Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR

Projekt: Cyfrowa Gmina

Projekt: Rozbudowa drogi gminnej nr 006301F w miejscowości Rogoziniec-etap I

Projekt: Adaptacja akustyczna i wyposażenie tzw. Sali tanecznej Zbąszyneckiego Ośrodka Kultury

Program: Rządowy Fundusz Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych

Inwestycje w trakcie realizacji

Projekt: Przebudowa budynku byłej remizy na budynek dla potrzeb społeczności lokalnej w ramach rozwoju infrastruktury kulturalnej wsi Chlastawa
Termin realizacji: 2020-2021
Wartość projektu: 122 320,82zł
Dofinansowanie: 63 280,00zł Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020
Opis projektu: Celem projektu jest rozwój gminnej infrastruktury kulturalnej oraz zapewnienie wszystkim mieszkańcom Regionu Kozła równego i nieograniczonego dostępu do kultury poprzez zmianę sposobu użytkowania i przebudowę budynku byłej remizy na budynek dla potrzeb lokalnej społeczności w ramach rozwoju infrastruktury kulturalnej wsi Chlastawa.
W ramach robót budowlanych w  budynku:
• wymieniono pokrycie dachowe, rynny, instalację odgromową,
• wymieniono stolarkę okienną i drzwiową na energooszczędną,
• wykonano nową elewację budynku (termomodernizacja),
• wymieniono instalację elektryczną,
• wykonano nowe podłogi, tynkowanie ścian i sufitów.
 
 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
Projekt: „Budowa ul.H.Sienkiewicza i Cz.Miłosza w Zbąszynku”
Termin realizacji: 2020-2022
Wartość projektu: 2 140 065,51zł
Dofinansowanie: Fundusz Dróg Samorządowych
Wysokość dofinansowania: 1 033 132,00zł
Opis projektu: Projekt obejmuje:
-Etap I: opracowanie dokumentacji technicznej,
-Etap II: budowę 566 mb jezdni dróg gminnych (ul. H.Sienkiewicza-312 mb, ul.Cz. Miłosza- 254 mb), budowę chodników, poboczy oraz miejsc parkingowych.
 Planowana budowa ciągu ulic: Cz.Miłosza i H.Sienkiewicza w Zbąszynku ma na celu podniesienie bezpieczeństwa użytkowników drogi: pojazdów i pieszych, co wpłynie pozytywnie na poprawę warunków komunikacji oraz bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego w ciągu budowanych ulic. Bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego zwiększone zostanie również dzięki wybudowaniu chodników, miejsc parkingowych-min.49szt., budowie oświetlenia oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu (m.in. oznakowanie aktywnego/sygnalizacja ostrzegawcza na przejściu dla pieszych, doświetlenie przejść dla pieszych).
 
 
Projekt: „Budowa ul.B.Prusa i ul.Zachodniej - etap III w Zbąszynku”
Termin realizacji: 2020-2022
Wartość projektu: 2 786 834,17
Dofinansowanie: Fundusz Dróg Samorządowych
Wysokość dofinansowania: 1 251 527,00zł
Opis projektu: Projekt obejmuje:
-Etap I: opracowanie dokumentacji technicznej,
-Etap II: budowę 630 mb jezdni dróg gminnych (ul. Zachodnia-593 mb, ul.B.Prusa- 37 mb), budowę chodników, poboczy oraz dwukierunkowej ścieżki rowerowej.
Planowana budowa ciągu ulic: Zachodnia i B.Prusa w Zbąszynku ma na celu podniesienie bezpieczeństwa użytkowników drogi: pojazdów i pieszych, co wpłynie pozytywnie na poprawę warunków komunikacji oraz bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego w ciągu budowanych ulic. Bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego zwiększone zostanie również dzięki wybudowaniu chodników, ścieżki rowerowej, budowie oświetlenia oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu (m.in. oznakowanie aktywnego na przejściu dla pieszych, doświetlenie przejść dla pieszych/przejazdów dla rowerzystów).
 
Projekt: „Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Zbąszynek” – projekt Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Jana Pawła II w Zbąszynku.
Termin realizacji: XII 2016 - 30 VI 2022 rok
Wartość projektu: 3 829 099,46 zł
Dofinansowanie: Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020
Wysokość dofinansowania: 3 571 018,16 zł.
Opis projektu:  W ramach projektu uczniowie praz nauczyciele wezmą udział w szkoleniach, stażach oraz praktykach zawodowych, które maja podnosić ich kwalifikacje zawodowe w danym kierunku. Więcej informacji na stronie szkoły.

Lokalna TV

ZTVi Zbąszynek

Miasta partnerskie

  • Herb miasta partnerskiego - Zbąszyń
  • Herb miasta partnerskiego - Bedum
  • Herb miasta partnerskiego - Peitz

Jednostki organizacyjne

Kontakt

   68 38 49 140
   Urząd Miejski w Zbąszynku ul. Rynek 1 
         66-210 Zbąszynek
 
  

 
Logo: e-line Systemy Internetowe - wykonawca serwisu internetowego